Bilens färg kan upplevas annorlunda digitalt mot verkligheten.
Bilden på bilen kan vara extrautrustad och skilja sig mot den valda versionen. Se grundutrustning för rätt specifikation.
Allmänna villkor