Integritetspolicy för TORVALLA BIL

Denna policy beskriver hur vi på TORVALLA BIL samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, det inkluderar:

– E-postadress
– Namn
– Kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick, betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 8 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal på TORVALLA BIL, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 1 juni 2019.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

TORVALLA BIL HANINGE AB
Adress: Box 623, 136 26 Haninge
E-mail: info@torvallabil.se
Organisationsnummer: 556425-9678

TORVALLA BIL ALBYBERG AB
Adress: Box 623, 136 26 Haninge
E-mail: albyberg@torvallabil.se
Organisationsnummer: 559172-5725

TORVALLA BIL SÄTRA AB
Adress: Box 2095, 127 02 Skärholmen
E-mail: satra@torvallabil.se
Organisationsnummer: 556608-6673

TORVALLA BIL VÄRMDÖ AB
Adress: Box 157, 134 23 Gustavsberg
E-mail: varmdo@torvallabil.se
Organisationsnummer: 559001-5797

TORVALLA BIL LCV AB
Adress: Box 623, 136 26 Haninge
E-mail: info@torvallabil.se
Organisationsnummer: 556888-1964