Efter två provkörningar vid olika tillfällen köpte jag en Mazda. Jag har blivit väl mottagen och informerad helt i enlighet med mina förväntningar. Generellt fick jag ett gott intryck av säljpersonalen.